Aydın Buğra İlter Egeli Genç İş İnsanlarının Gelecek Vizyonunu Paylaştı

Selinx1

New member
Katılım
25 Mar 2021
Mesajlar
2,146
Puanları
0
Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren 7 derneğin üyesi olduğu, bin üç yüz iş insanını temsil eden Ege Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu – EGİFED, Olağan Genel Heyet toplantısı kararı birebir liderle yola devam dedi. 2018’den beri EGİFED Başkanlığını yürüten Aydın Buğra İlter tek liste ile tekrar başkanlık nazaranvini üstlendi. Genel Konseyde EGİFED Müracaat Şurası Başkanlığını yürüten Temel Aycan Şen’le de bakılırsave devam sonucu alındı. görüşmede; federasyon derneklerinin birlik ve birlikteliği, kentlerin kalkınmasına vurgu, ekonomik kıymetlendirme, iş dünyasının ortak bir gelecek beklentisi, gelişmiş, adil ve çevreci bir Türkiye vizyonuna dikkat çekildi.

Ege Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu’nun (EGİFED) Genel Kurul’u geniş bir iştirakle yapıldı. Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleşen genel şura toplantısına, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği (BAGİAD), Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD), Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD), Akhisar Genç İşadamları Derneği (AKGİAD), Nazilli Genç İşadamları Derneği (NAZGİAD) ve Bandırma Genç Teşebbüsçü İşadamları Derneği (BANGGİAD) lider ve delegeleri iştirak gösterdi.

Toplantı, EGİFED İdare Konseyi Lideri Aydın Buğra İlter, EGİFED Müracaat Heyeti Lideri Temel Aycan Şen, TÜGİK İdare Şurası Üyesi İsmail Çoban, EGEV İdare Şurası Lideri Mehmet Ali Susam ve İZTO İdare Konseyi Lideri hem de EGİAD İstişare Heyeti Lideri Mahmut Özgener’in açılış konuşmalarıyla başladı. Konda Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın da konuşması ile yer aldığı aktiflikte EGİFED Genel Şurası daha sonrasında feredasyon derneklerinin iştirakiyle Ticaret Köprüsü gerçekleşti.

görüşmede konuşan EGİFED İdare Konseyi Lideri Aydın Buğra İlter, 7 dernek ile toplamda 1300’ü aşkın üye ve her kesimden temsilcinin faaliyette bulunduğu büyük bir platform olarak çalıştıklarını tabir eden İlter, bağımsız ve istekli sivil toplumun gücüne inanan, örgütlü olmanın ehemmiyetini anlamış, bölgesinin ve ülkesinin meselelerini keder edinmiş, problemlerin değil, tahlilin bir kesimi olmaya çalışan iş insanları olarak bir ortada bulunduklarını lisana getirerek, “Her derneğin kendi kentinde ortaya koyduğu enerjiyi birleştiren ve bölge çapında bir sinerji yaratmayı hedefleyen bir kurum olarak EGİFED’in daha aktif çalışması ve üye derneklerin oluşturduğu güç birliğinin geliştirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dernekler ortası iş birliği ve dayanışmanın artması ve beraberliği tesis edebilmek ve bunun gücünü yaşayabilmek ismine federasyonumuz kıymetli bir rol üstleniyor” dedi.

Kentlerin Kalkınmasına Vurgu

Kentlerin kıymetine ve kalkınmasının yarattığı güce dikkat çeken Aydın Buğra İlter, “Global kent ve bölgeler ön planda. Urban Age olarak da isimlendirilen 21. yüzyıl bir fazlaca açıdan kentlerin dünyası haline geliyor. Kentler ve bölgeler, etrafında yarattığı ekonomik, siyasi ve toplumsal dinamikler ile ortaya çıkan pahalar bir ülkenin yazgısını değiştirecek pozisyona gelebiliyorlar. Kentlerin kalkınması, evvela tesir alanı içerisindeki bölgelerin ve devamla ülkemizin kalkınmasına olumlu bir ivme kazandıracaktır. Kentlerimiz ve bölgemiz ne kadar yüksek katma kıymet yaratırsa ülkemiz de bundan istifade ediyor. Yaratacağımız katma bedel, bölgeler ortası gelir adaletsizliğinin giderilmesi, kapsayıcı bir ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın temel taşları olacak. Federasyonumuz bünyesindeki kentler de ekonomik üretim alanları, farklı uzmanlıkları, birbirini tamamlayan ekonomik faaliyetleri, toplumsal ve demografik yapıları ile yüksek bir sinerji ve rekabet gücüne sahip. Dernekler ve dernek üyelerimiz de kişisel ve kurumsal bağlantıları ile bu gücü desteklemektedir” dedi.

Ekonomik Kıymetlendirme

Ekonomik değerlendirmede de bulunan İlter; enflasyon, faiz, kur sarmalının tüm iş dünyasını cendere altına almış durumda olduğuna dikkat çekerek, “Faizleri azaltmak yerine, riskleri azaltmaya konsantre olmakta zorluk çekiyoruz. Döviz kuru artışı üretim maliyetlerini artırıyor. Finansmana erişimde birfazlaca şirket zorluk çekiyor. Hammadde ve güç fiyatlarındaki artış ve tedarik problemi üretimi zorluyor. Tüketim odaklı büyümenin bizi hakikat bir noktaya götürmediğini daima birlikte görüyoruz. Büyümenin yalnızca süratli değil, istihdam yaratan, adil ve yeşil olarak kurgulamamız gerekiyor. Tüm dünyanın sorunu olan gelir dağılımındaki adaletsizlik, ülkemizde de tesirini artırıyor. Orta sınıf dediğimiz katman giderek kayboluyor. Bunun kararı olarak, maalesef beşerler ve gençlerimiz düzgün bir eğitim, sıkı çalışma, ahlak ve fazilet ile kendine yakışacak bir hayat idame ettirme, tahminen güçlü olmak değil lakin bir üst sınıfa atlayabilmek konusundaki inançlarını kaybetmek üzereler. Ekonomiler inanç, öngörülebilirlik ve istikrar üzerine konseyidir. tıpkı vakitte kalkınmanın da yalnızca ekonomik faaliyetler ile sağlanamadığının farkındayız” diye konuştu.

İş Dünyasının Beklentileri

Ortak Bir Geleceğe Bakmak İstiyoruz

İş dünyası temsilcilerinin sorumluluk ve beklentilerine de değinen İlter, şöyle konuştu: “Bizler iş dünyasının genç temsilcileri, kurumsal birer vatandaş olarak nitelendirdiğimiz şirketlerimizin yalnızca karını maksimize etmek değil, sürdürülebilir kar elde etmek ve toplumsal yarar yaratmak zorunda olduğunu biliyoruz. Çalışanından, tedarikçisine, bölgesine, devletine, halka, etrafa ve tüm öbür paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. tıpkı vakitte tek başına bizlerin gayretleri yetmiyor. Hepimizin bir siyasi görüşü var, lakin iş dünyası olarak tüm siyasi aktörlerden, toplumun tüm kesitlerinden, siyaset üstü beklentilerimiz var. her insanın şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor; eğitim sistemimizin 21. yüzyılın yetkinlik ve marifetlerine uygun olarak gözden geçirilmesi gerekiyor, aksi takdirde gün be gün medeniyet ve refah yarışının gerisinde kalacağız. kuvvetli bir demokrasi olmadan kuvvetli bir iktisat tesis edemiyoruz. Kalkınmamız için vazgeçilmez öge, kurumlar ve kurallar bu niçinle kuvvetli bireylere değil, kuvvetli kurumlara muhtaçlığımız var. Şeffaflık, liyakat, bağımsızlık, hesap verilebilirlik olmadığı sürece kuvvetli kurumlar tesis edemiyoruz. Güçler ayrılığı, çoğulcu demokrasi, istikrar ve kontrol sistemlerinin tesis edilmesi, şeffaf, hesap verebilir bir kamu idaresi, denetleyici ve düzenleyici kurumlar şayet olmazsa da olur diyebileceğimiz şeyler değil. Yönetişimde yaptım oldu değil, tüm ilgili aktörlerin fikrinin alındığı, mahallî, kamu, özel dal ve sivil toplumun bir arada karar aldığı, bir istişare külçeşidinin ve ikliminin oluşması zorunlu biçimde. Hukukun üstünlüğü, hukuk sistemine olan inanç ve yargı bağımsızlığı her açıdan kaçınılmaz. İstikrar ve denetleme sistemlerinin olmadığı, güçler ayrılığı tesis edilmemiş, yasama, yargı ve yürütmenin rol tariflerinin net ve demokratik olmadığı bir sistemde meselelerimizin çözülemeyeceğini görüyoruz. Bu konulardaki hassasiyet ve zafiyetlerimizin giderilmesi için biz elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağımızı beyan ediyoruz tıpkı vakitte tüm siyasi aktörlerden ve toplumun farklı kesitlerinde de gereğini talep ediyoruz. Tüm ülke olarak biz olmak ve ortak bir geleceğe bakmak istiyoruz, ortak yaşama ve ortak bir geleceğe bakma iradesini güçlendiren demokrasi bir tercih değil, zarurettir.”

İş Dünyasının Gelecek Vizyonu

Gelişmiş, Adil ve Çevreci Bir Türkiye

İstek ettikleri vizyonu da lisana getiren İlter, “ İstek ettiğimiz Türkiye vizyonu, Yeşil mutabakat ile uyumlu ve sürdürülebilir bir ekonomik atılımı sağlamış; Toplumsal, laik ve demokratik hukuk devletini tam manası ile inşa etmiş, Güçler ayrılığı, istikrar ve denetleme düzeneklerini inşa etmiş; Yargının tam bağımsızlığını tesis etmiş; Hukukun üstünlüğüne olan inancı artırmış; Onurlu hayat hakkını kurumsallaştırmış ve garanti etmiş; Gelişmiş, saygın, adil, çevreci bir Türkiye’dir. Bu maksatlar doğrultusunda daima birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Şen: “İAD’larla üyelerimize Türkiye çapında dostluk ve iş birliği imkanı yarattık”

görüşmede genç işerkeklerina İş İnsanları Dernekleri’nde çalışmanın ehemmiyetine dikkat çeken EGİFED Müracaat Konseyi Lideri Temel Aycan Şen, “2000’li yılların başında Ege Genç İş Adamları Derneği ile başladığım GİAD’lara üyeliğim yardımıyla, tüm Türkiye çapında yüzlerce kişi ile tanışıp, onlarca dostluk edindim. hiç bir maddi yarar, bu dostlukların yerini tutamaz. EGİFED mühletince de üyemiz olan her stk’nın beklenti ve problemlerini meclis dahil tüm üst makamlara iletmeyi, bölgemiz için yapılan her yararlı çalışmanın yanında olmayı istedik ve bunu başardık. Yeni idare de eminim fazlaca başarılı işlere imza atarak, genç iş dünyasını en güzel biçimde temsil edecek, gençliğin dinamizmini ve farklı bakış açısını yansıtacaktır” dedi.

TÜGİK İdare Şurası üyesi İsmail Çoban da EGİFED’in federasyonlar ortasında birbirine en bağlı kurum olduğunu belirterek, “Birbirinize sarılın, EGİFED’e sarılın” diyerek Federasyonlaşmanın değerini belirtti.

EGEV İdare Konseyi Lideri Mehmet Ali Susam ise, EGEV’i tanıttı. Yerelden kalkınmanın ve yerelden planlamanın ehemmiyetine dikkat çekerek Kalkınma Ajanslarının ehemmiyetinden bahsederek, “EGEV’i sizlere biraz tanıtmak ve 8 Kasım’da yapacağımız forumu sahiplenmek noktasının altını çizmek istiyorum. Bu vesileyle EGEV’e tüm EGİFED’e üye dernekleri davet ediyorum. Sizler EGEV’in de geleceğini oluşturuyorsunuz. Türkiye’deki meseleleri da tahlilleri de biliyorsunuz. Hem yerelde birebir vakitte genelde kalkınmanın üstün ögeleri olarak burada varsınız. Ülkenin geleceğini genç beşerler değiştirmeye yakınlar. Karabasan üzere gelen bir sürü sorunu aşabilecek güçteyiz. EGEV’de 2017’den bu yana yeniden birlikte çalışıyoruz. Global ısınma, iklim krizi, suyu ve toprağı niye müdafaamızın altını memleketler arası iştirakçilerle bir kere daha altını çizeceğiz” dedi.

Özgener’den Gençlik ve Dijitalleşme Vurgusu

İZTO İdare Konseyi Lideri beraberinde EGİAD İstişare Heyeti Lideri Mahmut Özgener
ise, İzmirli kurum ve kuruluşların ortak iradesi ile yürütülen projelerin ortak akıl kararı epey önemli yol kat ettiğini belirterek, “Ege Bölgesi’nin kentleri içinde da ortak projeler yapabiliriz. Ege Bölgemizin tarım, turizm, teknoloji, sanayi ve ticaret potansiyeli devasa yükseklikte. Tarihte birinci paranın kullanıldığı topraklarda yaşıyor, dünyanın en uygun üzüm, incir, zeytinyağı ve tütün üzere mamüllerini yetiştiriyoruz. Bu zenginliği pahalandırmak ve kentlerimizin ekonomilerine artı paha olarak dönüştürmemiz gerekiyor” dedi.

Gençlerin dinamizmine ve fikirlerine her zamankinden daha fazla gereksinim duyulan bir devirden geçildiğini lisana getiren Özgener, “Dünyamız bir epeyce alanda dijitalleşme ve iklim değişikliğine ahenk odaklı bir dönüşüm süreci yaşıyor. Eski dünyanın iş modellerini artan bir hızla geride bırakıyoruz. Dijitalleşme, bilgi çağını başlatarak gündemimizin birinci sıralarına oturmuştu. Bugün pandemi sürecinin de tetiklediği bir süratle eskinin yerini alıyor. Aşının faal bir biçimde uygulanması olağan tempomuza dönmemizi sağladı. Hem aşı öncesi hem aşı daha sonrası periyotta iş kayıplarımızı en hayli azaltan öge, dijital imkanlar oldu. Genç zihinlerin değişime ayak uydurması ve yeni vizyonlar geliştirmesi eski jenerasyonlardan daha çabuk ve aktif bir biçimde gerçekleşecek. Yeni nesiller yeni teknolojilerle erken tanışıyor. Ayrıyeten, çevresel konularda eskiye oranla fazlaca daha hassas bir yaklaşımla yetişiyorlar. Dünyamızın geldiği noktada sağlıklı bir dönüşüm süreci yönetebilmek için bunlar büyük avantajlar. Bu süreçte, siz genç iş insanlarımıza, ekonomiyi, ticareti ve toplumsal ömrümüzü yönlendirmek ismine değerli nazaranvler düşüyor” dedi.

Bekir Ağırdır: “Artık kasırganın gözündeyiz”

Konda Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise, ülke alarak yaşanılan süreçlerin yalnızca pandemiye bağlanılmasının hakikat olmadığını belirtti. Global dönüşüm arbedesinin şiddetlendiğini tabir eden Ağırdır, “Hepimiz pandemi denilen melanet ile boğuşuyoruz. Pandemi daha sonrasında ne olacak diye daha sonrasına dair kehanetle meşgulüz. Bu bahiste müjde vermek istiyorum. Artık kasırganın gözündeyiz. 2014’ten beri iş beşerlerine kasırga geliyor diye anlatıyordum. Artık o kasırganın gözünde olduğumuz için nereden nasıl çıkacağız kısmını düşünmeye vakit geldi. Amerikalı Psikiyatrist Elisabeth Kübler Ross’un yasın 5 evresi teorisi var. İnsan zihni ne yapıyor da bunu aşıyor diye düşündüğümüzde evvel inkâr ediyorsunuz, daha sonra öfke evresi geliyor sonrasındasında pazarlığa başlıyorsunuz. Türkiye insanı ve yönetenler oldum bittim pazarlık basamağında takılıp kalıyoruz. 50 sene öncede laiklik, anayasa, dindarlık ve Kürt sıkıntısını tartışıyorduk. Bu sıkıntıların hepsi birer marka oldu. Bugün artık gerçeği kabullenmek zorunda olduğumuzu kavradık. Bundan daha sonra nasıl yaşayacağımıza baş yormaya başladık. Kendi sorun çözme maharetimize bağlı buradan kaç yılda çıkacağımız. Toplumsal olarak biz hissini kaybetmiş bir biçimde yaşıyoruz. Türkiye toplumunda heves ve uğraş var. Lakin nereye yanlışsız gitmek istediğimiz konusunda vizyonlara gereksinimler var. Hepimiz birebir insanlardan konuşuyoruz. Biz aşağı üst 10 yıldır Türkiye beşerinin bedellerinde neler değişiyor diye baktığımızda harikulade kutuplaşma var. Tartışmak ve müzakere etmemiz lazım. Türkiye insanı ferdî sıkıntısını konuşuyorsa bir halde herkes şahsi meselesini çözüyor fakat ortak problemleri çözemiyor. Türkiye insanı birey konusunda hayli çabalı yurttaş olma konusunda temkinli davranıyor. hayatımız belirsizlik ve karmaşıklık asıllı. Zira yalnızca tek gücün ve hâkim gücün kararları ile çalışmayan bir hayat. Buna adapte olabilecek iktisat kurumlar ve kurallar arıyoruz. Artık plan bütçe yapmayı bırakın. Senaryolarla üretim modeline geçin. En büyün maharetiniz meçhul bir hayata doğdunuz. Yeni bir öyküye gereksinimimiz var. Siyasetin beslenme damarları kapandı. Yeni bilgiden beslenmiyorlar. hiç bir partinin genel merkezinde iklim değişikliği klasörü yok. Yeni bilgi ile alakaları yok. Siyasete girmenize muhtaçlık var. Siyaseti kültürü yenilemek için müzakere üzerine gereksinim ve taleplerle uzlaşmalar üreteceğiz. Türkiye siyasi külçeşidini değiştirmeden özgürlük adalet ve eşitliği sağlamadan bu sorunları basamağız. Artık kasırganın gözündeyiz çıkışı konuşmalıyız” dedi.

Ağırdır ‘Hayalimizdeki Türkiye’yi’ şu hususlarla tanımladı;

 • Yerküreyle ve yeşil dönüşüm ile uyumlu bir ekonomik atılım başlatmış;
 • Toplumsal, laik ve demokratik hukuk devletini bir daha inşa etmiş;
 • Güçler ayrılığını, istikrar ve denetleme sistemlerini yerli yerine oturtmuş,
 • Yargının tam bağımsızlığını tesis etmiş;
 • Toplumsal ve siyasal uzlaşmalar ile yeni devrin yeni ve sivil anayasasını yapmış;
 • Avrupa Birliği’ne tam üye olmuş;
 • Hukukun üstünlüğüne inancı artırmış, ortak yaşama iradesini ve toplumsal iyilik ile kuvvetli bir toplumsal dönüşümü başarmış;
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine hassas siyasetler geliştirmiş, ayrımcılığın, ötekileştirmenin, kutuplaşmanın olmadığı toplumun refah ve huzurunun temel olduğu bir toplumsal mutabakatı ve toplum devlet mutabakatını sağlamış;
 • Onurlu hayat hakkını kurumsallaştırmış ve garanti altına almış;
 • Adaletsizlik ve yoksullukla gayret siyasetlerinin global öncülerinden olmuş; bir Türkiye’dir.
 • Hayalimizdeki Türkiye çerçevesinden bakarak devlet kurumlarımızın kurumsallaşması ile iş dünyası için de amacımız şirketler ve STK’ların, ülkemiz için güzel bir ‘Kurumsal Vatandaş’ olmasıdır.
Ağırdır’ın konuşmasının akabinde Genel heyete geçildi. Tek listeyle gidilen genel şurada yeni periyotta İdare Heyeti Başkanlığını bir daha Aydın Buğra İlter devam ettirecek.

Genel Heyet daha sonrasında iş dünyasının süratli tanışması olarak gerçekleşen Ticaret Köprüsü’ne geçildi.

Egeli İş İnsanları Ticaret Köprüsü’nde Buluştu

Bu yıl EGİFED tertibi ile gerçekleşen Ticaret Köprüsü, bir defa daha iş dünyasına örnek oldu. İş Ağlarını (networking) kurmak ve genişletmek gayesiyle oluşturulan kelam konusu aktifliğe iştirak yüksekti. EGİFED tarafınca gerçekleştirilen tertibe, EGİFED’e bağlı Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği (BAGİAD), Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD), Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD), Akhisar Genç İşadamları Derneği (AKGİAD), Nazilli Genç İşadamları Derneği (NAZGİAD) ve Bandırma Genç Teşebbüsçü İşadamları Derneği (BANGGİAD) üyesi iş insanları iştirak gösterdi. İş ağı konusunda hakikat uygulamalarla tanışmayı ve bu uygulamaları hayata geçirmeyi emel edinen genç iş insanları, EGİFED Ticaret Köprüsü etkinliğinde kendilerini ve şirketlerini tanıtma imkanı buldu. Tertibe 100’e yakın iş dünyası temsilcisi iştirak gösterdi. İş dünyasının en temel beklentilerinden biri olan İş Ağlarını (networking) kurmak ve genişletmek emeliyle “EGİFED Ticaret Köprüsü” başlığı altında gerçekleşen ve “Hızlı Tanışma” olarak da bilinen tertip yardımıyla biroldukça iş irtibatına ve iştirake da yer yaratıldı. Ege iş dünyasındaki canlanmayı arttıracak kelam konusu tertipte EGİFED üyesi Egeli iş insanlarının ticaret ve yatırım ilgilerinin geliştirilmesi konusunda kıymetli temeller atıldı. Tertip açılışını EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç yaptı. Aktifliğin detaylarını aktaran Dalkılıç, rekabet ve iş modellerinin süratle değiştiği, yeni ve yenilikçi sistemlerin her geçen gün iş hayatını farklı boyutlara taşıdığı bir müddetçten geçildiğine dikkat çekerek, bu süreci en yeterli biçimde değerlendirmenin yolunun networking olduğunu lisana getirerek, “Sosyal ağların daha epeyce dijital ortama taşındığı günümüzde yüzyüze, direkt irtibatın gücü ve tesiri aslında hala fazlaca kıymetli. Günümüzde düzgün bir network’ü olmayan bir teşebbüsçü ve yatırımcının iş ömründe hayatta kalması mümkün değil. Toplumsal sermaye bir bağlantıcı için iş hayatına atılırken şayet olmazsa olmaz kriterlerin başında geliyor” dedi.

Ticaret Köprüsü Nedir?

Düzenlenen aktiflikte iştirakçilerin birkaç dakikalık aralıklarla tıpkı anda yer değiştirerek kısıtlı müddette en çok kişinin profesyonel manada birbirleriyle tanışmaları amaçlandı. Asansör konuşması olarak tanımlanan görüşmelerde, firma ile ilgili bilinmesi istenen en kıymetli noktalar anlatıldı. Çok kısa müddette kendi işini anlatabilme, karşı tarafa da hakikat soruları sorabilme temeline dayanan bu uygulama ile üye iş insanlarının kendi ortalarında iş birliğini arttırması hedeflenmekte.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
 
Üst