DHL Express, Dünyanın En Güzel İş Yeri (World’s Best Workplace™) seçildi

Selinx1

New member
Katılım
25 Mar 2021
Mesajlar
2,146
Puanları
0
  • Şirket, Great Place to Work
    ™
    ve Fortune Mecmuası tarafınca hazırlanan sıralamada, 2017 yılında elde ettiği sekizinciliğin ve 2020’deki ikinciliğinin akabinde bu yıl birinciliğe yükseldi
  • İşçi gelişmenine ve bağlılığına odaklanmak DHL’e hem dönüşümsel muvaffakiyet birebir vakitte şirketin 50 yıllık tarihli en uygun finansal performansı getirdi
  • Kültürel iştirak programı, işçi güçlendirme alanında yeni bir periyoda yer hazırlıyor
Dünyanın başkan memleketler arası ekspres hizmet sağlayıcısı DHL Express, Fortune mecmuası iş birliğiyle Great Place to Work
™
(GPTW) tarafınca yıllık olarak yayınlanan listede dünya çapında en güzel iş yerleri sıralamasında birinciliği elde etti. 10 yılı aşkın müddettir kesintisiz gelişim gösteren ve çalışanlarına yatırım yapan DHL Express’in bu başarısı, 2017 yılında listede sekizinci sırada yer alırken 2021’de birinciliğe yükselmesiyle ödüllendirildi.

DHL Express CEO’su John Pearson: Odaklanma stratejisi ile dönüşüm geçirdik

DHL Express CEO’su John Pearson, bu başarıyı şöyleki kıymetlendirdi: “DHL Express, 2009 yılından bu yana Odaklanma stratejisinin yönlendirdiği bir dönüşüm periyodu yaşadı. Bu strateji doğrultusunda, bizimle çalışan insanları motive etmeyi ve tercih edilen patron olmayı gaye edindik. 220 ülkede ve farklı nakliyecilik biçimleriyle faaliyet gösteren 111 bin kişilik bir şirket için bu, yürekli bir adımdı. Beni her gün harekete geçiren şey, insanlara ve onların hem müşterilerimize tıpkı vakitte birbirlerine harikalık sunma kapasitesine inanmamız. Bunu mümkün kılan tüm iş arkadaşlarımızı tebrik ediyor ve bu yılki anketin iştirakçilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu şirketin bir modülü olmaktan hiç bu kadar gurur duymamıştım.”

DHL Express, çalışanların emeğinin kıymetini bilmeye büyük değer veriyor. Dönüşümsel Odaklanma stratejisi, mükafatın takdir ettiği bir hayli yenilikçi DHL programından bir tanesiydi. DHL Express’in Odaklanma stratejisi, Deutsche Post DHL Group’un dünya çapında tercih edilen patron, yatırım ve hizmet sağlayıcı olma gayesi doğrultusunda benimsendi. Bu stratejinin elde ettiği muvaffakiyetin anahtarı ise Sertifikalı Milletlerarası Uzman (Certified International Specialist – CIS) isimli program oldu. CIS programı 2009 yılında, müşteri odaklılık ve itimada dayalı kültürel ve gelişimsel DNA’yı geliştirmek için yürürlüğe kondu. Bu program hem üst seviye yöneticiler tarafınca sunulan ilham verici eğitim ve etkileşim içeriklerini tıpkı vakitte iş ömründe kritik ehemmiyet taşıyan davranışların teşvik edilmesini ve ödüllendirilmesini içeriyor.

DHL Express İK’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Regine Büttner: Çalışan odaklıyız

DHL Express İK’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Regine Büttner hususa ait şunları söylemiş oldu: “Stratejimizin temel ögelerinden biri, DHL Express için çalışan bireylere odaklı olmamız. Fevkalade çalışanlarımız işlerine bu biçimdesine bağlı olmasaydı, müşterilerimize harikalığı bugünkü üzere sunamazdık. Dijital beşerler, gelişen beşerler, farklı beşerler, sağlıklı beşerler ve topluma borcumuzu ödeme ögeleri etrafında oluşturduğumuz inisiyatiflerin ve İK çalışmalarımızın gösterdiği gelişimden ve özverilerimizin karşılık bulmasından dolayı büyük gurur duyuyoruz.”

Deutsche Post Group İnsan Kaynakları Yöneticisi Thomas Ogilvie: Meslektaşlarımız en kıymetli varlığımız

Deutsche Post Group İnsan Kaynakları Yöneticisi Thomas Ogilvie ise görüşlerini şöyleki söz etti: “Deutsche Post DHL Group olarak, DHL Express’in 2021’de Dünyanın En Düzgün İş Yeri sıralamasında birinciliğe layık görülmesinden gurur duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanında beşerler içinde köprü kuran ve onların hayatlarını uygunlaştıran meslektaşlarımızı, en bedelli varlığımız kabul ediyoruz. Zira onların işlerine olan bağlılıkları ve motivasyonları sürdürülebilir muvaffakiyetin ön şartı. DHL Express, insan odaklılık ve çalışan oryantasyonu açısından bir rol model ve hepimiz için ilham kaynağı. Çalışanlarımızın bu yılki Great Place to Work
™
anketinde bizi en üst sıraya yerleştirerek ödüllendirmiş olması, bana büyük heyecan veriyor.”

Pandemide gelen muvaffakiyet

Global pandemi boyunca lojistik bölümü çalışanlarının üstündeki baskı fazlaca ağırdı. 2021’de Dünyanın En Yeterli İş Yeri (World’s Best Workplace
™
) seçilmiş olmak, DHL Express külçeşidinin gücünü kanıtlıyor. Kapalılık çerçevesinde gerçekleştirilen anket, çalışanların adalet, güvenilirlik, hürmet, gurur ve yoldaşlık ruhu tecrübelerini kıymetlendirir. Şirket külçeşidini pekiştiren inisiyatif ve programlar da anket kapsamında ayrıyeten kıymetlendirilir. GTPW anketi, işçi motivasyonu ve bağlılık düzeyleri bakımından şirketin 2020’deki yüzde 93’lük skorunu geride bıraktığını ortaya koydu. DHL Express, bu şiddetli devir boyunca iş garantisi sunmaya ve çalışanın iyiliğine odaklanarak çalışanların inançta ve kontakta kalmasını ve desteklendiklerini hissetmesini sağladı.

Great Place to Work
™
CEO’su Michael C. Bush, “Herkes açısından çalışmak için olağanüstü bir yer (great place to work For All
™
) olmak hiç bu kadar kritik değer taşımamıştı ve bununla birlikte hiç bu kadar güç olmamıştı.” diyor. Michael C. Bush şu biçimde devam ediyor: “DHL Express, çalışanlarınızın beklentilerini karşıladığınızda onların da müşterilerinizin beklentilerini karşıladığını kanıtladı. DHL çalışanlarının yüzde 94’ü, sundukları hizmetin müşterileri tarafınca ‘mükemmel’ olarak değerlendirileceğini tabir ediyor ki bu oran yüzde 86 düzeyindeki global eşiğin üzerinde.”

Dünyanın En Yeterli İşyeri (World’s Best Workplace
™
) listesine girebilmeleri için şirketlerin evvela Great Place to Work’ün En Uygun İş Yerleri
™
ulusal listelerinde birinci sırada yer almaları gerekiyor. Bu listeler, çalışanların inanç, inovasyon, şirket pahaları ve liderlik tecrübelerini pahalandıran saklı anket bilgilerine dayanarak oluşturuluyor. Şirketler ayrıyeten, kim olduklarına ya da ne iş yaptıklarına bakılmaksızın tüm çalışanları kapsayabilen bir For All
™
(Herkes İçin) iş yeri tecrübesi yaratmakta gösterdikleri muvaffakiyete bakılırsa derecelendiriliyor. Bu yıl COVID-19, hem patronlar tıpkı vakitte çalışanlar açısından gündemin odağında fizikî ve zihinsel sıhhatin yer almasına niye oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
 
Üst